spc
Annwyl bawb / Dear all,

Croeso cynnes yn l i bawb wedi gwyliau’r hanner tymor. Mae hanner tymor brysur iawn o’n blaenau yma yn Ysgol y Llys felly dyma gyfle i atgoffa pawb o ddyddiadau allweddol yr hanner tymor.
Newydd Cylchlythyr Ysgol y llys 19.02.2018 (PDF)

Llwyddiant Ysgolion Iach- Cawsom gadarnhad wythnos ddiwethaf ein bod wedi llwyddo yng Ngham 5 o Gynllun Ysgolion Iach Cymru- da iawn wir! Daeth aseswr allanol i’r ysgol am y dydd i edrych ar dystiolaeth ac i sgwrsio gyda phlant. Ymlaen felly a ni gyda cham 6! Diolch arbennig i Miss Mererid Ellis am gydgordio ymdrech yr ysgol.

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- Fel modd o barhau i wella systemau cyfathrebu’r ysgol gyda rhieni, rydym wedi penderfynu prynu mewn i system ar lein ‘OurschoolsApp’- Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mwy yma...

Gwybodaeth Gwisg Ysgol 3.7.17 (PDF)

Siarter Iaith Ysgol Y Llys

Cynllun cenedlaethol i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg

Llongyfarchaidau mawr i Ysgol y Llys! Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd marc arian ar gyfer y cymwyster Siarter Iaith Cymraeg. Ymlaen felly gyda’r aur felly ym Mis Medi!
Mwy o gwybodaith yma!

TRYDAR/GWEFAN- Cofiwch, os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud a’r ysgol i gysylltu ni- rydym yma i helpu! Mae safle trydar yr ysgol @YYllys yn ffordd effeithiol o gael gwybodaeth ac wrth gwrs mae gwefan yr ysgol www.ysgolyllys.co.uk hefyd yn adnodd da i ddysgu am weithgarwch yr ysgol. Hefyd, os nad ydych eisoes yn derbyn e-byst gan yr ysgol i anfon eich manylion e-bost i ni. Byddwn wedyn yn eich ychwanegu i’r bas data a byddwch yn derbyn bwletin e-bost wythnosol oddi wrthym. Y bwriad yw lleihau ar o’r defnydd o gyfathrebu papur ac i ofalu am ein ‘ol-droed carbon’


HWB: hwbplus.wales.gov.uk/schools/6632227
Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu / Find, Make, Use, Share
RM EasiMaths: www.rmeasimaths.com


Welcome to Ysgol y Llys!

A warm welcome back to everyone following the half term holiday. We have a busy half term ahead of us! Please see below an updated list of events for your diaries.
Newydd Ysgol y Llys School Newsletter 18.02.2018 (PDF)

Healthy Schools Award- We have just been informed that we have successfully passed the criteria for Level 5 Accreditation in the All Wales Healthy Schools Scheme Award. Special mention goes to Miss Mererid Ellis for co-ordinating the school evidence and to Eryn Williams and Emily Bolton for guiding Mrs Paula Roberts, the external DCC Assessor on the day. Next step- Completion of Level 6 Award!

OurSchoolApp
‘OurSchoolsApp’
- In our continuous efforts to improve school communications with parents we have invested in a new on line app. The ‘OurschoolsApp’ will be a great resource and will include school dates, latest news, activities etc.
More info here...

School Uniform Information 3.7.17 (PDF)

Ysgol Y Llys Language Charter

A national initiative to promote the use of Welsh

Congratulations to Ysgol y Llys! We have today received confirmation that we have been granted the Silver award certyificate. Onwards we go in September for the Gold award!
More information here!

School Correspondence- All latest school experiences/news can be found on our official twitter account @YYllys and information can also be found on our school website www.ysgolyllys.co.uk . We are also trying to reduce our carbon footprint through increasing our communication with parents via email rather than traditional paper copies. If your email addresses have changed or need updating, please contact the school office. Your details will then be updated on our database.

Darllen mwy / Read More...

Yn gywir / Regards

Mr Dyfan Phillips
(Pennaeth / Headteacher)

 

 

NEWYDD Polisiau Ysgol
NEW School Policies


Newyddion
Latest News

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos
Gweld mwy / See more...

New Gallery 2018

New Gallery 2016
Gweld mwy / See more...

Parent Teacher Association

-
Our next event date has been confirmed. The Easter disco will now be held on Wednesday 14th March, 3.15pm - 4.15pm (Under 5 & 7) and 6pm to 7.30pm (Under 9 & 12 units) . As this date was pencilled in for a PTA meeting I have rescheduled our next PTA meeting for Wednesday 28th February 5.30pm at Nant Hall .

Gweld mwy / See more...


StampTastic

Dyddiadau
Important Dates

19.02.18 Ysgol yn ail agor i bawb
School re-opens for all
20.02.18 Cyfarfod Pwyllgor gwrth fwlio Prestatyn ‘ISPY’- 4.00yp
Prestatyn ISPY (Anti Bullying Committee Meeting) 4.00pm
22.02.18 3.30yp-4.30yp- Sesiwn Wybodaeth i rieni (Dosbarth Dyfrdwy)- Cofiwch gefnogi!
5.00yp- Is bwyllgor Cyllid a Staffio (Llywodraethwyr)
3.30pm-4.30pm- Parents Information Session. Please support!
5.00pm- Staffing and Finance Sub Committee Meeting
28.02.18

Eisteddfod Ddawns Cylch Rhuddlan (Ysgol Dewi Sant 4yp)
Rhuddlan Area Urdd Dance Competition (Ysgol Dewi Sant 4pm)

01.03.18 Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi- Stryd Fawr Prestatyn (bore)
St.David’s Day Parade- Prestatyn High Street (Approx. 10am)

Darllen mwy / Read more...

Digwyddiadur Ysgol y Llys 2017/2018 (PDF) / Calendar of Events 2017/2018 (PDF)

1st Class Clothes

StampTastic

eco

eco
Copyright ©2012 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr