spc

Manylion Cyswllt
Contact details

Cyfeiriad (Address): Ysgol y Llys, Prestatyn

Ysgol y Llys,
Rhoddfa'r Tywysog,
Prestatyn,
Sir Ddinbych,
LL19 8RP

Ysgol y Llys,
Princes Avenue,
Prestatyn,
Denbighshire,
LL19 8RP

Find us on Google Maps

e-bost (e-mail): ysgol.yllys@denbighshire.gov.uk

Ffôn (Tel): 01745 853019


Cyfeirier pob gohebiaeth at y Pennaeth
Please address all communications to the Headteacher

Pennaeth (Headteacher): Mr Dyfan Phillips


Chair of Governors
Reverend Brian Huw Jones
Madryn Plas Avenue
Prestatyn
LL19 8NY

Ffôn (Tel): 01745 853469


Director of Education and Culture
Corporate Director Lifelong Learning
Denbighshire County Council
Council Offices
Station Road
Ruthin
Denbighshire
LL15 1YN

Ffôn (Tel): 01824 706014

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr