Ysgol y Llys

Meithrin

Meithrin Pur (Uned dan 5)

28 bore a 27 prynhawn

Y tymor hwn mae gennym gyfanswm o tua 55 disgybl yn mynychu’r dosbarth; gyda 28 ohonynt yn mynychu yn y bore, ac 27 yn mynychu yn y prynhawn.
Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r Meithrin trwy ein tudalen Trydar