Ysgol y Llys

Derbyn

Reception Class (Uned dan 5)

Rwdlan – (55) – Megan Clark
Jac y Jwc – (24) – Aurona Jones
Sali Mali – (23) – Emma Robertshaw

       


Y tymor hwn mae gennym gyfanswm o tua 102 disgybl yn mynychu’r dosbarth.
Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r Dosbarth Derbyn trwy ein tudalen Trydar