spc

AGORIAD SWYDDOGOL YR ESTYNIAD / SCHOOL OFFICIAL OPENING - 27.02.2015

Diolch I bawb a ddaeth o amgylch yr estyniad dydd Gwener ddiwethaf. Cawsom ddiwrnod arbennig yma yn Ysgol y Llys. Roedd yr awyrgylch yn y dref hefyd wrth i ni orymdeithio fel rhan o ddathliadau Dydd Gwyl Dewi hefyd yn un arbennig. Diolch I chwi rieni am ein cefnogi.

Many thanks to all who attended the drop in session to the school extension last Friday. We had a wonderful day at Ysgol y Llys! The support from parents for the St.David’s Day parade to town was fantastic.

This site requires Flash Player 8.0 or greater
Please click here to download.
If you are sure you have the required version, press this link: bypass the detection.

< Yn ôl / Back

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr