spc

Llywodraethwyr yr Ysgol
School Governors (updated March 2015)

Cadeirydd / Chair:

 

Parchedig B H Jones (Llywodraethwr yr A.A.L.L.) (LEA Governor)
Mrs Marilyn Davies (Llywodraethwr wedi ei chyfethol) (Co-opted Governor)
Mr Mike O'Meara (Llywodraethwr wedi ei chyfethol) (Co-opted Governor)
Mrs Clare Jones-Rowe (Rhiant Lywodraethwr) (Parent Governor)
Mrs Gwenda Humphreys (Llywodraethwr yr A.A.L.L.) (LEA Governor)
Mrs Nikki Barlow (Rhiant Lywodraethwr) (Parent Governor)
Mrs Ruth Jones (Rhiant Lywodraethwr) (Parent Governor)
Mr David Lloyd (Rhiant Lywodraethwr) (Parent Governor)
Cynghorydd Paul Penlington (Cynrychiolydd Cyngor y Dref) (Community Council Governor)
Mrs Aurona Jones Llywodraethwr yr Athrawon (Teacher Governor)
Mrs Ceri Thomas (Staff Llywodraethwr) (Staff Governor)
Mr Rhys Griffith Llywodraethwr yr Athrawon (Teacher Governor)
Mr D Phillips (Pennaeth) (Headteacher)
Mrs Sian Jones (Clerc) (Clerk)

Clerc y Llywodraethwyr:

Clerk to the Governors:

Mrs Sian Jones
10 Erw Wen
Trelawnyd
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 6DH
Mrs Sian Jones
10 Erw Wen
Trelawnyd
Rhyl
Denbighshire
LL18 6DH

eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr