spc

Cylch Meithrin Rhagorol

Mewn partneriaeth 'r tm cyfnod sylfaen dysgu drwy chwarae.
Hefyd yn rhan o'r cynllun Dechrau'n Deg.

SESIYNAU Y BORE - DYDD LLUN I DDYDD GWENER 8:45-11:45 / 9:00-11:00
SESIYNAU PRYNHAWN - DYDD LLUN I DDYDD GWENER 11:45-02:45 / 12:45-02:45
POB DYDD SESIWN-DYDD LLUN I DYDD GWENER 8:45-02:45 (O 3 BLYNEDD)
PLANT O OED 2 FLYNEDD HYD AT 4 OED

Grwp Ti a fi

Pnawn Dydd Mercher 1:15 - 2:45 0 - 2 blynedd


AM FWY O WYBODAETH NEU I DREFNU YMWELIAD CYSYLLTWCH HELEN GILMORE (ARWEINYDD) E-bost / helen Gilmore meithrin@yahoo.co.uk ffn-01745 853 865

Cylch Meithrin Rhagorol

In partnership with the foundation phase team learning through play.
Also Part of the flying start scheme.

MORNING SESSIONS – MONDAY TO FRIDAY 8:45 – 11:45 / 9:00-11:00
AFTERNOON SESSIONS – MONDAY TO FRIDAY 11:45 – 2:45 / 12:45—2:45
ALL DAY SESSION— MONDAY TO FRIDAY 8:45 — 2:45(FROM 3 YEARS)
CHILDREN FROM THE AGE OF 2 YEARS UP TO 4 YEARS
FOR BOTH SESSIONS THERE ARE 27 SPACES FOR CHILDREN

Mother and Toddler Group

Wednesday Afternoon 1:15 - 2:45 0 - 2 Years

FOR MORE INFORMATION OR TO ARRANGE A VISIT PLEASE CONTACT HELEN GILMORE(LEADER) Email / helengilmoremeithrin@yahoo.co.uk tel- 01745 853 865

eco

eco




Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr