Ysgol y Llys

Polisiau

Cedwir polisiau’r Ysgol i gyd yn ystafell y Pennaeth.
Medrir cael mynediad i bob polisi ar unwaith. Gofynnwch i aelod o staff.
The school’s policies are all kept in the Headteacher’s Office.
All policies gan be obtained immediately on request. Please ask a member of staff.

Isod gweler restr ddethol ohonynt er eich gwybodaeth:

Please find a selection of them below:

Presenoldeb – Attendance 2018/2019
Presenoldeb / Attendance FAQ
Admissions Policy 2018/2019
 Hysbysiad Preifatrwydd / GDPR Privacy Notice (English)
Freedom of Information Publication 2018
 Data Protection Policy 2018
Polisi Amddiffyn Plant / Safeguarding and Child Protection Policy
 Gweithdrefnau Diogelu / Safeguarding Procedures