spc

Aelodau Staff / Members of Staff


Staff Staff
Mr Dyfan Phillips B.Add
(Pennaeth / Headteacher)
Mr Rhys Griffith
(Dirprwy Bennaeth /
Deputy Headteacher)

Uned dan 12 / Under 12 Unit

Staff Staff Staff Staff Staff
Mr Rhys Griffiths
(Athro dosbarth Clwyd)
Ms Bethan Hughes B Ed Hons/B.Add
(Conwy)
Mrs Arfona Williams
(Clwyd)
Mrs Bethan McCabe NNEB/B.Tech Iaith & Llefaredd (CPA Adran Iau) Mrs Sylvia Holland B.Tech Diploma (Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant)
Staff        
Mrs Lisa Kalafussz (Cymorthydd 1:1)        

Uned dan 9 / Under 9 Unit

Staff Staff Staff Staff Staff
Mrs Sian Jones B.A
(Arweinydd Uned dan 9)
Mrs Nerys Morgan B.Add
(Athrawes dosbarth yr Eos)
Miss Mererid Ellis Mrs Rhianwen Mason NNEB (Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant) Mrs Bethan McCabe NNEB/B.Tech Iaith & Llefaredd (CPA Adran Iau)

Uned dan 7 / Under 7 Unit

Staff Staff Staff Staff Staff
Mrs Julie Baskeyfield B.Add Mrs Ffion Pritchard Davies B.Add Mrs Caren Morris B.Add Mr Sion Jones
B.Add
Mrs Glesni Thomas B.Add
Staff Staff Staff Staff Staff
Mrs Rhianwen Mason NNEB (Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant) Miss Jane Ellis NNEB
(Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant)
Jade Blythin (Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant) Miss Catherine Roberts
(Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant)
Miss Kimberley Clarke
(Cymorthydd 1:1)
Staff        
Mr Simon Holland
(Cymorthydd 1:1)
       

Uned dan 5 / Under 5 Unit

Staff Staff Staff Staff Staff
Mrs Aurona Jones B.Add Mrs Carys Williams Mrs Megan Clarke B.A Miss Lowri Taylor
B.Add
Mrs Carys Bunnell
(Uwch Cymorthydd Dysgu / Higher Classroom Assistant)
Staff Staff Staff Staff Staff
Mrs Joyce Doyle B.Tech Diploma (Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant) Miss Faye Jarrat BA Hons
(Cymhorhtydd Adran Iau)
Mrs Ceri Thomas
(Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant)
Miss Hanna Wyn Hughes
(Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant)
Miss Hannah Andrews-Roberts (Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant)

Cymorthydd Athrowon / Teacher Assistants

Staff Staff      
Mrs Paula Evans
(Cymhorthydd Anghenion Dysgu Ychwanegol/Special Needs Support)
Miss Lynn Davies
(Cymorthydd Athrawon / Teachers' Assistant)
     

C.P.A. / P.P.A

Staff Staff Staff    
Mrs Rhianwen Mason NNEB (Cymorthydd Dysgu / Classroom Assistant) Mrs Bethan McCabe NNEB/B.Tech Iaith & Llefaredd (CPA Adran Iau a Chymhorthydd Presenoldeb) Mrs Lowri Williams CPA Uned dan 5    

Ysgrifenyddes
School Secretary

Goruchwylwyr Amser Cinio
Mid Day Supervisors

Staff

Mrs Paula Evans
Miss Lynn Davies
Miss Catherine Roberts
Miss Ffion Jones
Miss Kimberley Clarke

Mrs Sandra Ward

Cylch Meithrin

Staff Staff Staff Staff Staff
Anti Helen
NVQ Lefel 3
(Arweinydd / Leader)
Anti Ann
NVQ Lefel 3
(Cymorth i'r Arweinydd / Assistant Leader)
Anti Janice
(Cynorthwy-ydd)
Anti Delyth
NVQ Lefel 3
(Cynorthwy-ydd)
Anti Ffion
Gweithio tuag at NVQ Lefel 3
(Cynorthwy-ydd)

Cogyddes
School Cook

Cynorthwydd Cegin
Catering Assistants

Staff Staff Staff
Mrs Lorraine Parry Mrs Dawn Farrell Mrs Wendy Cunningham

Gofalwr yr Ysgol
School Caretaker

Glanhawyr yr Ysgol
School Cleaners

Staff Staff Staff
Mr David Lodge
Mrs Mary Stephens Mrs Angela Ollerhead
eco

eco
Copyright ©2010 - Ysgol y Llys, Prestatyn | Website Policy | Designed by seanmason

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

spcr