Ysgol y Llys

Enwebiadau Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor Nomination

Mae cyfnod Mrs Claire Rowe fel Rhiant Lywodraethwyr ar Gorff Llywodraethol Ysgol y Llys wedi dod i ben. Carwn ddiolch yn fawr iawn iddi  am ei gwaith caled a’u hymroddiad fel llywodraethwr.Rydym ‘nawr yn gwahodd enwebiadau am gynrychiolydd newydd ar y Corff Llywodraethol. Os ydych am enwebu rhywun mae’n rhaid cwblhau’r papur enwebiad sydd yn yr atodiad a’i ddychwelyd erbyn ddydd Gwener, Tachwedd 6ed.

Mrs Claire Rowe’s period as Parent Governor on the Ysgol y Llys Governing Body has ended and  I would like to take this opportunity to thank her for her hard work and commitment whilst in the post. We are now inviting nominations for a new parent representative on the Governing Body.  If you would like to nominate anyone, the attached nomination paper must be completed and returned to school by the closing date of Friday, November 6th

 Rhiant-Lywodraethwr.pdf