Ysgol y Llys

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Gwersi Offerynol Ysgol y Llys Music Lessons

Please find below a link to our Opus system, where your parents can sign up for music lessons directly: https://opus.denbighsh

Lluniau TEMPEST / TEMPEST school photography- tomorrow 15/09/21

Yfory bydd cwmni ffotograffiaeth TEMPEST yn ymweld a’r ysgol i dynnu ffotograffau disgyblion cyfredol yr ysgol (Oedran D

Aelodaeth ‘Urdd Gobaith Cymru’ Membership (2021 – 2022)

Par: Aelodaeth Urdd Gobaith Cymru (2021 – 2022) Dyma gyfle unwaith eto i ymuno gydag Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2021 –

Nosweithiau Agored / Parents Open Evenings

Ffurflenni Cais Ysgol Uwchradd / Secondary school places- FAO- Parents of Year 6 pupils

(FAO Current Year 6 pupils who will be transferring to secondary school in September 2022) Derbynnir ceisiadau ar gyfer yr ysg

Gwersi Cymraeg i Oedolion / Welsh Lessons for Beginners

Gweler manylion cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr. Please see attached details for Welsh for Beginners Courses. (Arranged by PopethCy

Canllawiau Hunan-ynysu / Self Isolation Guidance 06.09.21

Strwythur dosbarthiadau Ysgol y Llys / Class structure 2021-22

‘Ysgol Haf’ – NODER / ‘Summer School’Advance Notification – PLEASE NOTE

Mae’r wybodaeth isod yn cyfeirio at Wythnos Ysgol Haf a gynhelir yma yn Ysgol y Llys yn ystod wythnos Gorffennaf 19-23ai

Diweddariad Clwb Brecwest am Ddim / Free Breakfast Club Update

Glan Llyn – Hanner Tymor / Half Term Offer

Helo pawb! Yn ystod hanner tymor ar Ddydd Mawrth 01/06/21, rydw i wedi trefnu i Adran Dinbych cael mynd i Gwersyll yr Urdd Gla

Sadwrn Siarad – 1 Mai 2021

Prynhawn Da Dim ond eich atgoffa mai yfory yw Sadwrn Siarad mwya yn y byd gyda llu o sesiynau am ddim ar gyfer pob lefel o all

At sylw: Blwyddyn 5 / FAO: Year 5

Sêr y Sgrin / Stars of the Screen

Da iawn I Mr Sïon Huw Davies (Llywodraethwr a thad Joseff ac Arthur) sydd ar hyn o bryd yn ymddangos yn rhaglen Ffit Cymru b

Gwersi Offerynol – Music Lessons

Tyfu Tomatos – Growing Tomatoes

Dyma brosiect cyffrous yn yr ardal tu allan ichi ddechrau gyda’ch plant dros wyliau’r Pasg. Prosiect ar y cyd gyda Sir Ddi

Prestatyn Library

Hi We are planning to re-open our libraries on Monday 29th March so that people will be able to come in and browse for books,

Deunydd Darllen Pencampwriaeth Chwe Gwlad / Six Nations Rugby Welsh Reading resource

Gweler adnodd darllen cyffrous yn gysylltiedig a Phencampwriaeth rygbi Chwe Gwlad- amser da iawn cyn gem rygbi fawr nos Sadwrn

Ail agor Ysgol y Llys / Re-opening of Ysgol y Llys 15.03.2021

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at gael croesawu plant yr Adran Iau yn ol atom o wythnos nesaf ymlaen. Mae wedi bod yn gyfnod rh