Ysgol y Llys

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Llyfryn Gwybodaeth i blant / Pupil Handbook Return to school arrangements

Yn dilyn cyhoeddiad o weithdrefnau Ysgol y Llys i rieni wrth ail agor wythnos nesaf, atodaf gopi  ‘plentyn gyfeillgar&#

Trefniadau ail agor Ysgol y Llys / Ysgol y Llys arrangements upon re-opening – 29.06.20

Gweler isod atodiad sy’n amlinellu trefniadau Ysgol y Llys wrth i ni ail agor yr ysgol ar 29.06.20. Bydd manylion sesiyn

Can Sir Ddinbych / Song for Denbighshire V2

We are asking for video clips for our brand new take on George Ezra’s song ‘Shotgun’. ‘LOCKDOWN!’ has been recorded

Dal i wenu / Keep Smiling

Annwyl Rieni / Dear Parents, Daliwch i wenu bawb / Keep smiling everyone! Ymlaen! We go forward! Yn gywir, Dyfan Phillips PENN

Trefniadau Wythnos 30-3-20 Week’s arrangements

Annwyl Rieni, Wythnos nesaf, bydd Ysgol y Llys yn parhau gyda’r un trefniadau ag wythnos yma. Atebwch y linc os ydych we

Gweithgareddau Lles / Well-being Activities and Suggestions

Annwyl bawb / Dear all, Gweler enghreifftiau o weithgareddau Lles i’ch plant A few suggestions on Well-being Activities.

FREE Carol Vorderman Maths app (Link)

Annwyl Rieni / Dear Parents (Gweler manylion am gwefan mathemateg Carol Vorderman- hwn ar gael am ddim am gyfnod). Following o

Cau’r ysgol – Pwysig / School closure – Important Update

Annwyl bawb / Dear all, Please read the attached newsletter which outlines the current school provision in relation to provisi

Parent Pay Refunds

Annwyl bawb / Dear all, We are in the process of issuing re-funds to families for cancelled trips/residential visits but as yo

School Closure – Arrangements for children of Key Workers and various Learner Categories. IMPORTANT!/PWYSIG

Please see attached letter which explains the situation here at Ysgol y Llys for next week. We will be open ONLY for pupils wh

Urdd a’r Coronafeirws / Urdd Coronavirus

16.03.2020 Annwyl gyfaill, Hoffwn rannu gyda chi ddatganiad rydym fel mudiad yn ei ryddhau heddiw (amgaeedig) Mae hwn yn gyfno

Diweddariad Sefyllfa / Coronavirus Update to Parents 16.03.20

GOV.Wales Coronavirus Covid-19 educational guidance

Fersiwn ddiweddaraf o’r cyngor i sefydliadau addysgiadol. Dilynwch y linc isod i’w weld. Latest version of the advice for

Glendid Personol / Personal Hygiene – Teaching Resource

Cawsom gyflwyniadau bwysig iawn i ddisygblion dydd Gwener diwethaf yn ein gwasanaeth ysgol ynglyn a Glendid Personol. Efallai

Iechyd a Diogelwch- Pwysig! / Important Health and Safety Reminder

Mae trefniadau diwedd dydd wedi dod i sylw’r ysgol yn ddiweddar am y nifer o geir sydd yn ceisio symud lawr y dreif yn ystod

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi / St. David’s Day Parade UPDATE 28.02.20

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi 28.02.20 – Oherwydd rhagolygon tywydd, rydym wedi penderfyny i ohirio’r Gorymdaith Dydd

Diweddariad Coronavirus Update 27.02.20

SIOE FFASIYNAU / Erasmus Project FASHION SHOW 26.02.20

School staff have shared information with parents regarding the collaborative project among schools here in Wales, in Romania

Diwrnod Llyfr / World Book Day 05.03.2020