Ysgol y Llys

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi / St. David’s Day Parade UPDATE 28.02.20

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi 28.02.20 – Oherwydd rhagolygon tywydd, rydym wedi penderfyny i ohirio’r Gorymdaith Dydd

Diweddariad Coronavirus Update 27.02.20

SIOE FFASIYNAU / Erasmus Project FASHION SHOW 26.02.20

School staff have shared information with parents regarding the collaborative project among schools here in Wales, in Romania

Diwrnod Llyfr / World Book Day 05.03.2020

Dyddiadur Urdd 2020 / Urdd Diary 2020

Gweler amserlen rhagbrofion ar gyfer Eisteddfod Cylch Rhuddlan a gynhelir yn Ysgol Dewi Sant, y Rhyl ar ddydd Sadwrn, Chwefror

Eisteddfod Cylch yr Urdd (29.02.20)

Cofiwch, cynhelir Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Ysgol Dewi Sant, y Rhyl ar ddydd Sadwrn, Chwefror 29ain, 2020. Rhaid I staff gof

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

TREFNIADAU TYWYDD GARW / EXTREME WEATHER PROTOCOL

Fel y gwyddoch, cafodd Gymru benbaladr ei heffeithio gan Storm Ciara dros y penwythnos. Golygodd hyn ddifrod a llanast i nifer

Noson Wybodaeth / Information Evening 10.02.2020

Noson Ffilm 05.02.2020

Film Night 05.02.2020

Cyfle arbennig Eisteddfod yr Urdd i blant Blwyddyn 4

Year 4 Opportunity- PLEASE READ Please find below information regarding a wonderful opportunity for Year 4 pupils to take part

Cwrs Solihull Approach i Rieni

Solihull Course for Parents

Urdd Non-Uniform Day 24.01.20

Ar ddydd Gwener yma (24.01.20) byddem fel ysgol yn cefnogi diwrnod Cariad@yrUrdd. Diwrnod di-wisg ysgol lle caiff y plant eu h

Stiwardio Eisteddfod yr Urdd 2020

Gyda’r Eisteddfod yn nesáu rydym yn apelio am stiwardiaid i helpu yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych rhwng

Cyfryngau Cymdeithasol / Diogelwch ar lein

Mae wedi dod i’n sylw yn aml ers dechrau’r tymor yma am ddefnydd disgyblion a rhieni o gyfryngau cymdeithasol fel modd o g

Trefniadau gollwng plant a nol plant diwedd dydd

Diolch i bawb am eich cydweithrediad wrth i ni dreialu’r sytem newydd o bigo a gollwng plant ar ddechrau a diwedd pob dydd.

Clybiau ar ôl ysgol

After School Clubs

Cystadlu yn yr Urdd / Competing in the Urdd

Criw Canu 19.12.19

Ar brynhawn dydd Iau (19.12.19) bydd Criw Canu ‘r ysgol yn mynd i ganu carolau tu allan i gartrefi preswyl Pendyffryn. Byddw

Cinio Nadolig yr Ysgol 19.12.19

Cynhelir ein Cinio Nadolig yn Ysgol y Llys ar ddydd Iau, Rhagfyr 19eg. Pris cinio yw £2.20. A fyddwch gystal a nodi ar Parent