Ysgol y Llys

Cyswllt

Manylion Cyswllt | Contact details

Cyfeiriad | Address:

Ysgol y Llys, Prestatyn
Ysgol y Llys,
Rhoddfa’r Tywysog,
Prestatyn,
Sir Ddinbych,
LL19 8RP

Ysgol y Llys,
Princes Avenue,
Prestatyn,
Denbighshire,
LL19 8RP

Find us on Google Maps

e-bost | e-mail: ysgol.yllys@denbighshire.gov.uk

Ffôn | Tel: 01745 853019

Cyfeirier pob gohebiaeth at y Pennaeth
Please address all communications to the Headteacher

Pennaeth | Headteacher: Mr Dyfan Phillips


Chair of Governors
Mr Mike O’Meara
7 Second Avenue
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 7LN


Director of Education and Culture
Corporate Director Lifelong Learning
Denbighshire County Council
Council Offices
Station Road
Ruthin
Denbighshire
LL15 1YN

Ffôn | Tel: 01824 706014


 

Website Design, Support and Maintenance

seanmason.co.uk

Ffôn | Tel: 07894 951032