Ysgol y Llys

Uned dan 9

Under 9 unit

Eos – Nerys Morgan (27)
Eryr – Sian Jones (27)
Wennol – Mererid Ellis (27)
Yr Hebog – Arfona Williams (27)

Y tymor hwn mae gennym gyfanswm o tua 108 disgybl yn mynychu’r dosbarth.

Y Goedwig Wyllt

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau’r Uned dan 9 trwy ein tudalen Trydar