Ysgol y Llys

Adran Iau-Gwersi byw Caniatad Rhieni / KS2 Live Lesson – Parental Consent

Annwyl Rieni / Dear Parents, Please see link below for parental consent for KS2 pupils to take part in live streaming lesson/

LINCIAU HWB / HUB LINKS

LInc Gweithwyr Allweddol Mawrth 1-5 / KS2 Key Worker Provision Link for March 1-5th Please see google form link to register pu

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Online Safety Guide

Helo pawb!| Mae daflen newydd hon sydd wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc

Gwybodaeth am ysgolion yn ailagor yn Sir Ddinbych / Information on schools reopening in Denbighshire

Gweler datganiad isod gan Gyngor Sir Ddinbych am ail agor ysgolion ar ol hanner tymor. Yn Ysgol y Llys, bydd yr ysgol yn ago

Ffurflen Casglu Data Bl5 a Bl6 – Year 5 & 6 Data Collection form

Amgaewch y ddolen ar gyfer ein Ffurflen Casglu Data. Gofynnwn yn garedig i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen yma ar gyfer eich

Llyfrgell Prestatyn Library

Bore Da! I am emailing from Prestatyn Library to let you know that the library is still able to offer books to support childre

New Welshh Languiage resources website

Er gwybodaeth – Gwefan newydd wedi ei lansio sy’n gyfeiriadur adnoddau Cymraeg ar gyfer rhieni a gofalwyr. Please foll

Dydd Miwsig Cymru / Welsh Language Music Day

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn iach. Mae Dydd Miwsig Cymru yn agosáu ac rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn rhedeg Disg

SchoolBeat.cymru Activities / Competitions

SchoolBeat.cymru is a bilingual site from the All Wales School Liaison Core Programme, providing information and resources for

Diweddariad darpariaeth i blant weithwyr allweddol – PWYSIG / Key Worker Provision Update – IMPORTANT

PWYSIG – Darpariaeth i blant weithwyr allweddol Wythnos Chwef 8-11 – Mae’r linc isod er mwyn cofrestru plant gwe

Wythnos Lles / Wellbeing week – Feb 1-5

Mae’r staff yn awyddus iawn i gynnal wythnos gyda ffocws ar LES disgyblion wythnos nesa. I’r perwyl yma, bydd nife

Diweddariad Dysgu o bell / Distance Learning Update

KS2 Google Form for Live Wellbeing Sessions

Yn dilyn gohebiaeth ddiweddar yn cyfeirio at sesiynau dysgu byw, gweler ddolen i rieni plant ym mlynyddoedd 3,4,5 a 6 i gwbl

Pwysig – Trefniadau agor Ionawr 2021 / Important – School re-opening arrangements January 2021

Pwysig- Diwdddariad cau ysgolion / Important- School Closure Update

Prynhawn yma, yn dilyn ymgynghoriad ag ysgolion, fe benderfynodd Cyngor Sir Ddinbych y byddai holl ysgolion cynradd y sir yn c

Caniatad Ffilmio / Parental Consent Christmas virtual shows

Ddoe, anfonwyd ffurflenni caniatad allan i rieni. Rydym wedi addasu cynnwys y ddogfennaeth ac yn gofyn i rieni gadarnhau hefy

Diweddariad Gorchudd gwynebau / Face Covering Update WAG

Gweler canllawiau diweddaraf i ysgolion yng Nghymru am y defnydd o orchudd gwyneb. Please see latest updated guidance to scho

SIOEAU NADOLIG / VIRTUAL CHRISTMAS SCHOOL PERFORMANCES

Yn naturiol, oherwydd cyfyngiadau Covid, ni fyddwn yn gallu cyflwyno sioeau a chyngherddau Nadolig draddodiadol sydd yn digwyd

CARDIAU NADOLIG / CHRISTMAS CARDS

Wedi hir ystyried, rydym wedi penderfyny oherwydd yr hinsawdd sydd ohonni, na fyddem yn caniatau i blant ddosbarthu cardiau Na