Ysgol y Llys

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Strwythur dosbarthiadau Ysgol y Llys / Class structure 2021-22

‘Ysgol Haf’ – NODER / ‘Summer School’Advance Notification – PLEASE NOTE

Mae’r wybodaeth isod yn cyfeirio at Wythnos Ysgol Haf a gynhelir yma yn Ysgol y Llys yn ystod wythnos Gorffennaf 19-23ai

Diweddariad Clwb Brecwest am Ddim / Free Breakfast Club Update

Glan Llyn – Hanner Tymor / Half Term Offer

Helo pawb! Yn ystod hanner tymor ar Ddydd Mawrth 01/06/21, rydw i wedi trefnu i Adran Dinbych cael mynd i Gwersyll yr Urdd Gla

Sadwrn Siarad – 1 Mai 2021

Prynhawn Da Dim ond eich atgoffa mai yfory yw Sadwrn Siarad mwya yn y byd gyda llu o sesiynau am ddim ar gyfer pob lefel o all

At sylw: Blwyddyn 5 / FAO: Year 5

Sêr y Sgrin / Stars of the Screen

Da iawn I Mr Sïon Huw Davies (Llywodraethwr a thad Joseff ac Arthur) sydd ar hyn o bryd yn ymddangos yn rhaglen Ffit Cymru b

Gwersi Offerynol – Music Lessons

Tyfu Tomatos – Growing Tomatoes

Dyma brosiect cyffrous yn yr ardal tu allan ichi ddechrau gyda’ch plant dros wyliau’r Pasg. Prosiect ar y cyd gyda Sir Ddi

Prestatyn Library

Hi We are planning to re-open our libraries on Monday 29th March so that people will be able to come in and browse for books,

Deunydd Darllen Pencampwriaeth Chwe Gwlad / Six Nations Rugby Welsh Reading resource

Gweler adnodd darllen cyffrous yn gysylltiedig a Phencampwriaeth rygbi Chwe Gwlad- amser da iawn cyn gem rygbi fawr nos Sadwrn

Ail agor Ysgol y Llys / Re-opening of Ysgol y Llys 15.03.2021

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at gael croesawu plant yr Adran Iau yn ol atom o wythnos nesaf ymlaen. Mae wedi bod yn gyfnod rh

Diwrnod Comic Relief / Supporting Comic Relief- 19.03.21

Fel modd o gefnogi elusen Comic Relief, dydd Gwener nesaf, Mawrth 19eg, fe gaiff plant  a staff Ysgol y Llys ddod i’r y

Gohebiaeth Cyngor Sir Ddinbych / DCC Correspondence

Gohebiaeth Cyngor Sir Ddinbych i Rieni DCC Letter to parents 

CA2- Trefniadau ail agor ysgol / Re-opening arrangements for KS2

Plant y Hwb Bl. 3 a 4 Gwaith Creft 03.03.2021

Plant y Hwb blynyddoedd 3 a 4 yn mwynhau gwaith crefft gan defnyddio deunyddiau naturiol. Year 3 and 4 pupils in the Hwb enjoy

Cyfarchion Dydd Gwyl Dewi / St.David’s day Greetings from Ysgol y Llys

Dydd Gwyl Dewi- Mae’n achlysur bwysig iawn yng nghalendr Ysgol y Llys. ST. DAVID’S DAY- This occasion is always a very imp

LINCIAU HWB / HUB LINKS 8-12.3.21

LInc Gweithwyr Allweddol Mawrth 1-5 / KS2 Key Worker Provision Link for March 8-12th Dydd Gwyl Dewi Hapus i bawb! Happy Saint

Ffurflen Casglu Data Bl5 a Bl6 – Year 5 & 6 Data Collection form

Amgaewch y ddolen ar gyfer ein Ffurflen Casglu Data. Gofynnwn yn garedig i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen yma ar gyfer eich