Ysgol y Llys

Clwb Gemau Fideo Mis Hydref / Video Games Club

Mewn cydweithrediad â Mentrau Iaith eraill ar draws y Gogledd, rydym yn awyddus i roi mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc g

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Dweddariad COVID / COVID Update

Mae niferoedd achosion Covid Ysgol y Llys yn dal ar gynnydd felly gofynnwn i bawb i fod yn wyliadwrus ac i gadw at arferion da

Ymaelodi a’r Urdd 2021-22 / Urdd Membership 2021-22

Mae blwyddyn newydd aelodaeth yr Urdd ar agor!  Ymaelodwch eich plentyn i gael mynediad at lu o weithgareddau wedi’u tr

Nosweithiau Rieni / Parents’ Open Evenings- (SchoolCloud virtual meetings)– Hydref/October 18-21

Gweler manylion yn yr atodiadau o sut i gofrestru ar gyfer Nosweithiau Rieni rhithiol ymhen ychydiug wythnosau. Os oes gennych

Holiadur Rieni / Parent’s Questionnaire

A fyddwch gystal a chwblhau’r holiadur yma os gwelwch yn dda. Mae’n bwysig i ni yma yn Ysgol y Llys i gael barn ri

Ysgol Glan Clwyd – Noson Agored / Open Evening (FAO: Rhieni a phlant Blwyddyn 6 / Year 6 pupils and their parents)

  Link: www.eventbrite.com/e/school-tour-tickets-176956560837   Link: www.eventbrite.com/e/school-tour-tickets-17695

Gwersi Offerynol Ysgol y Llys Music Lessons

Please find below a link to our Opus system, where your parents can sign up for music lessons directly: https://opus.denbighsh

Lluniau TEMPEST / TEMPEST school photography- tomorrow 15/09/21

Yfory bydd cwmni ffotograffiaeth TEMPEST yn ymweld a’r ysgol i dynnu ffotograffau disgyblion cyfredol yr ysgol (Oedran D

Aelodaeth ‘Urdd Gobaith Cymru’ Membership (2021 – 2022)

Par: Aelodaeth Urdd Gobaith Cymru (2021 – 2022) Dyma gyfle unwaith eto i ymuno gydag Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2021 –

Nosweithiau Agored / Parents Open Evenings

Ffurflenni Cais Ysgol Uwchradd / Secondary school places- FAO- Parents of Year 6 pupils

(FAO Current Year 6 pupils who will be transferring to secondary school in September 2022) Derbynnir ceisiadau ar gyfer yr ysg

Gwersi Cymraeg i Oedolion / Welsh Lessons for Beginners

Gweler manylion cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr. Please see attached details for Welsh for Beginners Courses. (Arranged by PopethCy

Canllawiau Hunan-ynysu / Self Isolation Guidance 06.09.21

Strwythur dosbarthiadau Ysgol y Llys / Class structure 2021-22

‘Ysgol Haf’ – NODER / ‘Summer School’Advance Notification – PLEASE NOTE

Mae’r wybodaeth isod yn cyfeirio at Wythnos Ysgol Haf a gynhelir yma yn Ysgol y Llys yn ystod wythnos Gorffennaf 19-23ai

Diweddariad Clwb Brecwest am Ddim / Free Breakfast Club Update

Glan Llyn – Hanner Tymor / Half Term Offer

Helo pawb! Yn ystod hanner tymor ar Ddydd Mawrth 01/06/21, rydw i wedi trefnu i Adran Dinbych cael mynd i Gwersyll yr Urdd Gla

Sadwrn Siarad – 1 Mai 2021

Prynhawn Da Dim ond eich atgoffa mai yfory yw Sadwrn Siarad mwya yn y byd gyda llu o sesiynau am ddim ar gyfer pob lefel o all

At sylw: Blwyddyn 5 / FAO: Year 5