Ysgol y Llys

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Canllawiau os oes Symptomau COVID / Updated Guidance on suspected COVID symptoms

Mae’r ddogfen sydd wedi atodi wedi dod gan Awdurdod Sir Ddinbych I rannu efo staff, rhieni a chymuned ein hysgolion. Maw

Clwb Minecraft ar ôl Ysgol / Minecraft online Club

Mae Minecraft yn nôl! I ddilyn ar lwyddiant y Clwb Cloddio dros y gwyliau haf mae Menter Iaith Sir Ddinbych a Menter Iaith M

Brechiad y Ffliw / Nasal spray flu immunisation programme

Cynigir brechiad y ffliw i ddisgyblion yn y Dosbarth Derbyn, Blynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6 unwaith eto eleni. Bydd staff adran iec

Polisi Haul / Sun Protection Policy

Gyda rhagolygon am tywydd braf wythnos yma, byddem yn manteisio ar hyn wrth dreulio cyfnodau yn yr ardal tu allan. A fyddwch g

Cyngor Covid i Rieni / COVID- Advice for parents 08.09.20

Gwersi Cymraeg i Ddysgwyr / Welsh Lessons for beginners

Gweler manylion am wersi Cymraeg i ddysgwyr- ewch amdani! Ffordd arbennig o gefnogi addysg eich plant. Please see attached det

Ail agor ysgol Medi 2020 / September Re-opening of School 2020

Trefniadau dosbarthiadau Medi 2020 / Sept 2020 Classroom Arrangements

Gweler manylion dosbarthiadau ar gyfer Medi 2020. Rydym yn parhau i ddisgwyl am gyfarwyddyd pellach gan Llywodraeth Cymru /Awd

Pwysig – Diweddariad Gofal Plant / Important – Update for Childcare provision

Llyfryn Gwybodaeth i blant / Pupil Handbook Return to school arrangements

Yn dilyn cyhoeddiad o weithdrefnau Ysgol y Llys i rieni wrth ail agor wythnos nesaf, atodaf gopi  ‘plentyn gyfeillgar&#

Trefniadau ail agor Ysgol y Llys / Ysgol y Llys arrangements upon re-opening – 29.06.20

Gweler isod atodiad sy’n amlinellu trefniadau Ysgol y Llys wrth i ni ail agor yr ysgol ar 29.06.20. Bydd manylion sesiyn

Can Sir Ddinbych / Song for Denbighshire V2

We are asking for video clips for our brand new take on George Ezra’s song ‘Shotgun’. ‘LOCKDOWN!’ has been recorded

Dal i wenu / Keep Smiling

Annwyl Rieni / Dear Parents, Daliwch i wenu bawb / Keep smiling everyone! Ymlaen! We go forward! Yn gywir, Dyfan Phillips PENN

Trefniadau Wythnos 30-3-20 Week’s arrangements

Annwyl Rieni, Wythnos nesaf, bydd Ysgol y Llys yn parhau gyda’r un trefniadau ag wythnos yma. Atebwch y linc os ydych we

Gweithgareddau Lles / Well-being Activities and Suggestions

Annwyl bawb / Dear all, Gweler enghreifftiau o weithgareddau Lles i’ch plant A few suggestions on Well-being Activities.

FREE Carol Vorderman Maths app (Link)

Annwyl Rieni / Dear Parents (Gweler manylion am gwefan mathemateg Carol Vorderman- hwn ar gael am ddim am gyfnod). Following o

Cau’r ysgol – Pwysig / School closure – Important Update

Annwyl bawb / Dear all, Please read the attached newsletter which outlines the current school provision in relation to provisi

Parent Pay Refunds

Annwyl bawb / Dear all, We are in the process of issuing re-funds to families for cancelled trips/residential visits but as yo

School Closure – Arrangements for children of Key Workers and various Learner Categories. IMPORTANT!/PWYSIG

Please see attached letter which explains the situation here at Ysgol y Llys for next week. We will be open ONLY for pupils wh