Ysgol y Llys

Welsh Language Charter- Gold Award!

Siarter Iaith- Gwobr Aur! Gyda phleser mawr hysbysaf rieni am lwyddiant Ysgol y Llys o ennill Gwobr Aur Siarter Iaith Cymraeg.

Clwb Brecwest am ddim | Free Breakfast Club

Can pupils who attend the Free Breakfast Club at Ysgol y Llys please be reminded of the following: Session is held in the scho

Red Nose Day Arrangements (15.03.19)

Diwrnod Trwynau Cochion (15.03.19) Er mwyn cefnogi elusen ‘Trwynau Cochion’ rydym am gynnal diwrnod di- wisg ysgol a gwall

Film Night

Noson Ffilm Cynhelir NOSON FFILM gan y Cyngor Ysgol nos Iau yma, Mawrth 14eg rhwng 3.30yp-5.00yh. Y ffilm fydd ‘Christopher

Menter Iaith Press Release

It’s good to see a mention of our School Council’s effort in promoting the Welsh Language and in particular St.Dav

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

Learning Welsh – School Booklet to Parents

Beth am ddysgu Cymraeg? Learning Welsh is Fun! A guide to parents and the local community of Prestatyn on how to develop your

World Book Day Arrangements 07.03.19

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 07.03.19 Adnodd Arwain Plant i ddarllen / Encouraging Children to read – Free Resource Gyda D

ESTYN SCHOOL INSPECTION- March 18-21, 2019

AROLWG YSGOL ESTYN- Mawrth 18-21ain, 2019 Rydym wedi ein hysbysu gan ESTYN (Arolygiaeth Ein Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddian

ONLY KIDS ALOUD – Corws 2019/20 Chorus

Mae ALOUD unwaith eto yn falch o wahodd ceisiadau gan fechgyn a merched ym mlynyddoedd 5 a 6 ar hyn o bryd i glyweld ar gyfer

Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2019

Please see the information below sent by the Urdd Committee which includes details for Urdd Area Eisteddfod (being held on Sat

‘COOL WALES WEEK’ Timetable

Amserlen ‘WYTHNOS CYMRU CWL’

Attendance Update Jan-Feb 2019

Diweddariad Presenoldeb – Ionawr i Chwefror 2019

Adroddiad Blynyddol Llawn y Llywodraethwyr i’r Rhieni 2017-18

Full Governors Annual Report to Parents 2017-18 Adroddiad Blynyddol Llawn y Llywodraethwyr i’r Rhieni 2017-18 (Cymraeg)

Llyfryn Cyfrifo / Maths Calculation Booklet

Annwyl bawb / Dear all, Yn yr atodiadau, gweler llyfrynnau cyfrifo Ysgol y Llys. Mawr hyderwn y byddent o gymorth i rieni allu

Welsh Language Music Day 08.02.19

Dydd Miwsig Cymru 08.02.19

Parents Information Session 31.01.19

Sesiwn Wybodaeth 31.01.19 A reminder that we have a Parents Information Session this Thursday at Ysgol y Llys at 2.15pm (In th

*** Trefniadau Tywydd Garw / Adverse Weather Procedures ***

Trefniadau Tywydd Garw / Adverse Weather Procedures at Ysgol y Llys 22.01.19 Denbighshire list of School Closures

C.Rh.A Disgo Santes Dwynwen

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon Parent Teacher Association Disgo Santes Dwynwen– Cynhelir Disgo Santes Dwynwen yn yr ysgo

Diwrnod Cariad @Yr Urdd

Red, Green & White Day