Ysgol y Llys

Little Tern Project

Gair i’ch atgoffa am yr ymweliad i Gronant ddydd Llun/Mawrth wythnos nesaf. Dyma gopi o’r llythyr gwreiddiol ̵

Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen – PWYSIG

Annwyl bawb / Dear all, Rydym wedi penderfyny gohirio Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen oedd i fod dydd Mercher / Gwener yma

Adroddiad Arolygiad Ysgol ESTYN 2019

Annwyl Rieni / Dear Parents, Please use the following links below to access the ESTYN school report for Ysgol y Llys. I would

Newyddion Diweddaraf

Latest Newsletter

STIKINS® Name Labels

No sewing or ironing needed. Stick on labels for clothes. One pack labels everything – for clothes, shoes, & lunch boxes

Ffair Haf 2019

Summer Fair 2019 – table top form for parents Ffair haf table top form 2019 PDF Ffair Haf GRha- Diwrnod di-wisg ysgol /

National Numeracy and Reading Tests 2019

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd

Easter Disco – Parents of Under 9 & 12 Unit pupils

Disgo Pasg – Rhieni Uned dan 9 & 12 yn unig Rydym yn chwilio am roddion i’n tombola siocled os gwelwch yn dda

Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2019

Urdd- Llongyfarchiadau mawr i’r plant hynny a fu’n cystadlu dydd Sadwrn diwethaf yn yr Eisteddfod Sir. Llwyddiannau yn cyn

Welsh Language Charter- Gold Award!

Siarter Iaith- Gwobr Aur! Gyda phleser mawr hysbysaf rieni am lwyddiant Ysgol y Llys o ennill Gwobr Aur Siarter Iaith Cymraeg.

Clwb Brecwest am ddim | Free Breakfast Club

Can pupils who attend the Free Breakfast Club at Ysgol y Llys please be reminded of the following: Session is held in the scho

Red Nose Day Arrangements (15.03.19)

Diwrnod Trwynau Cochion (15.03.19) Er mwyn cefnogi elusen ‘Trwynau Cochion’ rydym am gynnal diwrnod di- wisg ysgol a gwall

Film Night

Noson Ffilm Cynhelir NOSON FFILM gan y Cyngor Ysgol nos Iau yma, Mawrth 14eg rhwng 3.30yp-5.00yh. Y ffilm fydd ‘Christopher

Menter Iaith Press Release

It’s good to see a mention of our School Council’s effort in promoting the Welsh Language and in particular St.Dav

Learning Welsh – School Booklet to Parents

Beth am ddysgu Cymraeg? Learning Welsh is Fun! A guide to parents and the local community of Prestatyn on how to develop your

World Book Day Arrangements 07.03.19

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 07.03.19 Adnodd Arwain Plant i ddarllen / Encouraging Children to read – Free Resource Gyda D

ESTYN SCHOOL INSPECTION- March 18-21, 2019

AROLWG YSGOL ESTYN- Mawrth 18-21ain, 2019 Rydym wedi ein hysbysu gan ESTYN (Arolygiaeth Ein Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddian

ONLY KIDS ALOUD – Corws 2019/20 Chorus

Mae ALOUD unwaith eto yn falch o wahodd ceisiadau gan fechgyn a merched ym mlynyddoedd 5 a 6 ar hyn o bryd i glyweld ar gyfer

‘COOL WALES WEEK’ Timetable

Amserlen ‘WYTHNOS CYMRU CWL’

Attendance Update Jan-Feb 2019

Diweddariad Presenoldeb – Ionawr i Chwefror 2019