Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Fidio Ysgol y Llys
Ysgol y Llys ‘Welcome back’ video

Gwelwch  isod fidio ‘Croeso nol i’r Ysgol’.
Gobeithio bydd o gymorth i bob teulu cyn i’r ysgol ai agor dydd Llun nesaf.

Hefyd gweld: Llyfryn Gwybodaeth i blant Ysgol y Llys

See below the Ysgol y Llys ‘Welcome back’ video.
We look forward to seeing everyone again.

Also see: Ysgol y Llys ‘ Welcome Back to School’ Pupiul Handbook

Fidio Ysgol y Llys / Welcome Back Video Link – Click Here!

Daliwch i wenu! Keep smiling!

Newyddion Diweddaraf / Latest Newsletter – 01.07.20

Cylchlythyr 01.07.20Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here