Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

Fel y gwyddoch, oherwydd twf yr amrywolyn Omicron bu i Lywodraeth Cymru ganiatau deuddydd i ysgolion i baratoi ar gyfer ail agor ym mis Ionawr 2022.

Yma yn Ysgol y Llys, bu i ni barhau mewn gwirionedd gyda systemau a ddiweddarwyd ar gyfer asesiad risg Covid ar gyfer Medi 2021- hoffwn atgoffa rieni o enghreifftiau isod. Rydym wedi gwirio rhain yn erbyn y canllawiau diweddaraf yn y cylchlythyr isod.

As you are aware, due to the increase in transmission of the Covid variant Omicron, the Welsh Assembly Government arranged for all schools across Wales to have two set planning days to update risk assessments following updated Covid Guidance.

Here at Ysgol y Llys, we have kept to our original return to school risk assessment and did not loosen arrangements before the end of term. As a result we will continue to follow our risk assessments. Please see reminder of some key points in the newsletter below:

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 12.01.21

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r TymorClick here