Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

PWYSIG – Diweddariad Cau ysgolion – Cyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru na fydd ysgolion Cymru yn ail agor tan Ionawr 29ain, 2021.

Bydd y llywodraeth yn adolygu’r sefyllfa adeg yno ac os na fydd lleihad sylweddol mewn achosion Covid yna fydd ysgolion yn parhau ar gau tan hanner tymor Chwefror. Bydd dysgu o bell yn weithredol ond bydd darpariaeth ar safle ysgolion i blant  bregus ac i blant i weithwyr allweddol yn parhau.

Cadwch yn ddiogel a chadwch ar reolau a chanllawiau’r llywodraeth. Fel hyn, fe ddown drwy hyn yn gynt.

Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad ac am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol sydd ohonni.

IMPORTANT – School Closure Update It has been announced by the Welsh Assembly Government that schools in Wales will remain closed until January 29th, 2021. At that time, there will be a review and unless there is a evidence of a substantial decrease in Covid transmission across Wales, that schools will remain closed until the February half term. Schools will continue with online distance learning and will continue to provide on-site face to face provision for vulnerable learners and for children of critical key workers.

As happened during the first lockdown, we will be issuing weekly Google forms Critical Care questionnaires for parents to register for provision.

The form for week January 18-22nd is available below. Many thanks to those who completed requests for week Jan 11-15th. You will have received notification and confirmation of space for next week. Can I thank you all for your support and co-operation during these difficult and challenging times.

Link: https://forms.gle/n147ZK9whGskug1g9

Please keep safe and keep to the social distancing rules and guidance form WAG in regards to Covid.  Working together and through following the rules we will get through this.

Wishing you all good health for 2021.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

PWYSIG / IMPORTANT

Os gwelwch yn dda darllennwch y datganiad i’r wasg yma gan Gyngor Sir Ddinbych (Saesneg yn unig yn anffodus).
Please release the latest press release by Denbighshire County Council.

Parents in Denbighshire are being reminded of guidance around education availability.

Face to face learning has been suspended, apart for the children of critical workers and vulnerable learners, by the Welsh Government until at least January 29, but unless infection rates reduce significantly this could be put back to February Half Term.

With increased transmission rates due to the new variant of coronavirus, Welsh Government guidance states children of key workers should only attend school if there is absolutely no safe alternative, and only on days when their parent or parents are working.

Councillor Huw Hilditch-Roberts, Denbighshire County Council’s Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement, said: “We understand this is a very difficult time for pupils and parents with face-to-face learning suspended.

“During this break schools are open to children of key workers and to keep schools safe it is vital we ensure Welsh Government guidance on who can attend is followed.

“Every child who can be safely cared for at home should be, but if parents/carers work is critical to the COVID-19 response or is in a key sector such as health and social care and the child/children cannot be kept safely at home, then priority is given for their continued education provision.

“To ensure our communities stay safe and transmission is reduced, only those pupils who need to be in school should be attending. This is to ensure schools remain open for those who need the places available.”

Welsh Government guidance states:

One critical worker does not necessarily mean children are entitled to a place at school, and that if children can be safely cared for at home they should be.

Difficulties with balancing home-learning and working from home is not a reason to access the provision unless the person working from home is a critical worker and is unable to safely care for the child.

If capacity is reached, based on the school’s risk assessment, certain children may be prioritised for provision based on parental occupation.

 Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here