Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

 

Gan obeithio i chi fwynhau’r penwythnos hir penwythnos diwethaf. Hoffwn rannu wybodaeth am nifer o weithgareddau’r tymor efo chi. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhannu gan Unedau drwy Class Dojo neu SEESAW yn fuan iawn, ond dyddiadau i chwi gadw mewn golwg: (Nid yw’n gynhwysafwr a bydd mwy o ddydiadau yn cael eu rhannu gan Unedau unigol).

I sincerely hope you enjoyed last week’s long weekend. Please see below a list of forthcoming school activities for the term. It must be noted that this list is not comprehensive and will be updated as further activities are confirmed. Further details will be shared with parents directly by class teacher’s via Class Dojo and/or SEESAW.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Cylchlythyr 06.05.22

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r TymorClick here