Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Annwyl Rieni / Dear Parents

Gan ddymuno hanner tymor da i chwi oll. Cadwch yn ddiogel a chadwch at reolau’r cyfyngiadau sy’n dod i rym yng Nghymru heno o 6yh ymlaen.

Daw eto haul ar fryn!

Wishing you all the best over half term. Please remember to follow the Welsh national lockdown requirements and restrictions which will be in force from 6pm tonight onwards . They have been put in place to protect our own safety.

Stay safe! 

Cofion / Kind regards,
Dyfan Phillips – Pennaeth / Headteacher

23.10.20

Newyddion Diweddaraf / Latest News – 23.10.20

Cylchlythyr 23.10.20 Newsletter.docx


Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here