Ysgol y Llys

Croeso

Dyfan Phillips
Pennaeth
Headteacher

Ffair Nadolig y GRHA- Cofiwch am y Ffair Nadolig sy’n cael ei gynnal ar ddydd Iau, Tachwedd 28ain am 6:00yh. Croeso cynnes i bawb! Bydd diwrnod di-wisg ysgol ar y dydd i blant. Gall plant ddod ag eitemau i werthu yn y ffair fel cyfraniad. Gwerthfawrogwn bob rhoddion. Diolch

Gŵyl Goed Nadolig Eglwys y Plwyf, Prestatyn- Cofiwch am y gystadleuaeth flynyddol sy’n cael ei gynnal yn Eglwys y Plwyf, Prestatyn rhwng Tachwedd 25-29. Yr Uned dan 9 sy’n gyfrifol am goeden Ysgol y Llys eleni. Buaswn yn gwerthfawrogi petaech yn gallu bwrw pleidlais i ymgais Ysgol y Llys! Diolch

PTA Christmas Fayre- A reminder that the school PTA Christmas Fayre will be held on Thursday, November 28th, 2019. (6:00pm). In order to raise various items to sell on the evening, pupils and staff will hold a non-uniform day next Thursday. All donations for the Fayre will be gratefully accepted.

Prestatyn Festival of Christmas Trees- Please support our entry (Under 9 Unit) for the annual competition which is held in the Parish Church between November 25-29th, 2019. Families can cast a vote for their favourite tree. Please note, there is an admission fee at the Church should families wish to enjoy the festival.


Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n traddodiadau.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.

Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

‘Lles Gwerin, Llys Agored’


Dates for your Diary – Dyddiadau’r Tymor 2019-2020Click here

Latest newsletter to parents 19.11.19
Cylchlythyr 19.11.19